Chantal van der Heijden

LinkedIn

Signalering

Chantal van der Heijden

Voor naasten of familie kan het nodig zijn dat er in bepaalde gevallen wordt toegezien op de leefsituatie. Zeker als familie/naasten zelf niet in de gelegenheid zijn om dit goed in de gaten te houden door bijvoorbeeld woonafstand.

Signalering kan inhouden:

Ik zal ondervindingen rapporteren aan familie en of huisarts als dit gevraagd wordt. Signalering kan alleen in overleg met directe familieleden/naasten.